Aanmelden

Privacy verklaring

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij benodigd voor de organisatie van het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld. Daarnaast gebruikt Rigpa de gegevens om u te informeren over evenementen met Sogyal Rinpoche of andere leraren in de toekomst.

Intellectuele eigendomsrechten
Rigpa behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rigpa, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Zie hier het volledige privacy reglement op onze website. (nieuw venster zal worden geopend)